Priser

priceRapportbyrån arbetar uteslutande med företagskunder.  Alla beställningar betalas mot faktura. Porto och eventuell kopieringskostnad från kommun/myndighet tillkommer. Vid omfattande material lämnar vi offert i övrigt gäller prislistan nedan:

Priser per rapport
• Mini: 495 kr   (1-4 sid)
• Mellan: 695 kr   (5-19 sid)
• Max: 995 kr   (>20 sid)

För den händelse handlingarna inte går att få ut/är hemligstämplade debiteras minimumpriset, 495 kr

Pris för överklagande av sekretessbeslut
• 950 kr per överklagande

Priser exkl moms