Priser

priceRapportbyrån arbetar uteslutande med företagskunder.  Alla beställningar betalas mot faktura. Porto och eventuell kopieringskostnad från kommun/myndighet tillkommer. Vid omfattande material lämnar vi offert i övrigt gäller prislistan nedan:

Pris per rapport
• 1.395 kr

För den händelse handlingarna inte går att få ut/är hemligstämplade debiteras minimumpriset, 495 kr

Pris för överklagande av sekretessbeslut
• 950 kr per överklagande

Priser exkl moms