Start

Offentlig upphandling

Välkommen till Rapportbyrån!

Rapportbyrån är ett tredje generationens familjeföretag. Vi förmedlar upplysningar om ärenden som behandlas av statliga och kommunala myndigheter. Vi hjälper små och stora företag att ta fram offentlig information såsom:

– Kopior av anbudssammanställningar, offerter m.m.

– Offentlig branschinformation som är värdefull för ditt företag.

– Överklagar myndigheters sekretessbeslut.

Pris per handling: från 1.395 kr (vid sekretess, dvs vi får inte ut någon handling, tar vi en minimiavgift om 795kr)

Maila din beställning till caroline@rapportbyran.com

Rapportbyrån agerar alltid i eget namn och utelämnar aldrig uppdragsgivarens namn!