Om Oss

Rapportbyrån etablerades 1932 och är ett serviceföretag som förmedlar upplysningar om ärenden som behandlas av statliga och kommunala myndigheter.

I första hand koncentrerar sig företaget på upphandlings- och inköpsärenden och tillhandahåller då kopior av anbudssammanställningar, anbudsvärderingar, offerter med mera.

Rapportbyrån kan även ta fram andra uppgifter hos stat, kommun och landsting.

Rapportbyrån hjälper också till att överklaga myndigheters sekretessbeslut. Företaget agerar alltid i eget namn och utelämnar aldrig uppdragsgivarens namn.